Una petita part de Sant Andreu i el barri de Canyelles són les zones de la ciutat amb més habitatges de propietat de Barcelona. En aquests punts, més del 80 % dels immobles són de compra. El lloguer hi és minoritari, només estan arrendats entre un 11 i un 12 % dels pisos. Què explica aquesta situació? Segons l’arquitecta doctora en urbanisme Rosina Vinyes i Ballbé, la casuística és diferent.

Sant Andreu, un barri en transformació

La taxa més alta la trobem en l’agrupació censal de l’andana de l’estació i el Molí del Rec, a Sant Andreu. Aquí, el 84 % dels pisos són de propietat. En xifres absolutes, n’hi ha 1.731 de compra i només 264 de lloguer. Això, en només quatre seccions censals, les que queden entre el lateral andreuenc de les vies del tren i el passeig de Torras i Bages, i des del carrer de Joan Torras fins al passeig de Santa Coloma.

Aquesta zona ha passat de ser un darrere de la ciutat a tenir expectatives de ser un davant”
Rosina Vinyes i Ballbé, arquitecta doctora en urbanisme

Es tracta d’una zona allunyada del centre i que, dècades enrere, “no era atractiva”. Per això, els habitatges eren econòmics. En aquest sentit, Vinyes apunta que aleshores eren pisos ubicats “al final de la ciutat, tocant a la ronda, a les vies del tren…”, una situació que ella mateixa remarca que ha canviat molt i que encara canviarà més, sobretot per la futura estació de la Sagrera i el parc que es farà damunt les vies del tren.

Pisos de protecció oficial a Canyelles

A Canyelles el percentatge se situa poc més d’un 1 % per sota, en el 82,9 %. Hi ha 2.301 immobles de compra i 324 que estan arrendats. En aquest cas, Vinyes explica que és un barri que es va construir “tot de cop”, amb habitatges de promoció pública de venda i, per tant, a preus assequibles per a persones treballadores. Així doncs, el barri va néixer ja de bon començament com una zona de compra i molts pisos han passat de pares a fills. El lloguer, en aquesta zona, hi ha arribat anys més tard.

Més habitatge de compra, a la meitat Besòs de la ciutat

Més enllà d’aquests dos casos, a la ciutat hi ha 25 seccions censals amb més del 75 % dels pisos de compra i totes estan situades a la meitat de la ciutat que toca al Besòs. Per districtes, on n’hi ha més és a Sant Martí (17) i a Sant Andreu (12). Les altres es troben a Nou Barris (9) i Horta-Guinardó (7).

La barriada de la Palmera, al districte de Sant Martí, es troba a molt poca distància de Canyelles. Té una taxa d’habitatges de propietat del 79,6 %. És una zona que engloba set seccions censals entre la rambla de Prim i el carrer de Cantàbria, verticalment, i des de la rambla de Guipúscoa fins a la Gran Via, horitzontalment. Just a tocar, a les quatre seccions censals del veïnat de la Pau, hi ha un 77,7 % d’habitatges comprats.

La pujada del preu del lloguer triplica l’IPC dels últims 10 anys a 28 barris de Barcelona | MAPA