El congrés s’ha clos aquest diumenge amb un homenatge a Elisabet Kübler-Ross, una de les principals especialistes en l’acompanyament a la mort, les cures pal·liatives i el dol, i creadora d’un model d’investigació que en porta el nom. La trobada ha coincidit amb el 20è aniversari de l’associació AVES, l’entitat organitzadora.

Les jornades es van iniciar divendres amb un seguit de conferències i activitats, l’objectiu de les quals ha estat aprendre noves eines de treball entre els diversos grups que ajuden les persones que passen per un procés de dol per mort o malaltia. Entre tots els professionals, segons explica Adela Torres, presidenta d’AVES, s’ha establert una xarxa internacional de coneixements útils a l’hora d’acompanyar algú en uns moments tan difícils.