Per poder celebrar aquests enllaços s’arribaven a pagar entre 3.000 i 6.000 euros. Un intermediari posava en contacte les parts o bé els interessats contactaven a través d’anuncis a Internet.

El procediment era el concert entre un ciutadà comunitari i un altre d’extracomunitari que inscrivien una unió fictícia de fet al Registre Municipal. La inscripció dóna dret a l’estranger a sol·licitar el permís de residència de familiar comunitari de la Uió Europea. Per aquest motiu, el ciutadà comunitari cobrava una quantitat econòmica notable. S’han detectat casos, fins i tot, en què un mateix ciutadà comunitari constava en diferents registres municipals de Barcelona i l’àrea metropolitana com a unió de fet amb persones diferents.

Un dels tràmits per complimentar la sol·licitut del permís de residència és l’entrevista personal de parella. La majoria van ser qualificades com a desfavorables per les irregularitats evidents que presentaven els sol·licitats. Hi havia persones que era la primera vegada que es veien o no s’entenien en no parlar la mateixa llengua.

Als detinguts se’ls imputen delictes de falsificació documental i usurpació de l’estat civil.