Segons l’informe, el nombre de persones que passen la nit als carrers de Barcelona ha passat de 562 el 2008 a 870 persones aquest 2013, el que representa un increment del 47%. Durant aquest mateix període de temps, el nombre de persones sense llar que passen la nit en equipaments i recursos de la XAPSLL, inclosos els municipals, ha augmentat un 23,4%, per tant s’ha passat de 1.190 a 1.468.

“La situació de sense sostre és la versió més extrema de l’exclusió residencial i reflecteix les conseqüències més greus del procés d’empobriment de la ciutadania de la ciutat a causa de la recessió econòmica”, explica l’informe. L’entitat conclou que a la ciutat “es manté el ritme de creixement de l’exclusió de l’habitatge dels últims tres anys”.

L’informe constata que, després de cinc anys de recessió econòmica, la capacitat de resistència de les famílies s’ha erosionat notablement i les xarxes de relació social de proximitat han perdut bona part de la capacitat de reacció solidària. El 33,56% de persones sense sostre acaben al carrer per motius sociolaborals i el 22,53%, per motius socioeconòmics.  Quant a l’edat, l’informe constata que el 95,4% de les persones que viuen al ras estan en edat laboral (de 18 a 65 anys) i que nou de cada 10 són homes.

L’informe proposa sis mesures de prevenció i lluita contra aquest fenomen, consisteixen a evitar les pèrdues d’habitatge, prevenir processos de desinstitucionalització de persones que surten de la presó, hospitals o centres de tractament, garantir qualitat en els serveis, augmentar els pisos socials fins als 70.000 en comptes dels 11.000 disponibles ara i aprofundir sobre la informació que es té sobre la població sense llar. La Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar (XAPSLL) agrupa 31 entitats i institucions que atenen el col·lectiu de persones sense sostre, amb la intenció de fer visible aquesta problemàtica social.