Després de tres dies molt intensos i amb els nervis a flor de pell, ara els estudiants que s’han presentat a la Selectivitat 2023 esperen rebre’n els resultats. Els professors que avaluaran els exàmens tenen una setmana per corregir unes 200 proves en el cas d’assignatures troncals, un centenar i escaig en el cas de les optatives. Un cop entregades, les notes segueixen un procés burocràtic i d’introducció al sistema oficial fins que, finalment, són comunicades als alumnes el 22 de juny.

Criteris de correcció clars

La correcció d’algunes assignatures sovint genera controvèrsia entre els estudiants per la interpretació de les respostes que puguin fer els correctors. És el cas d’Història de la Filosofia. Luis Franco, un dels correctors d’aquesta matèria, assegura que els criteris són molt clars. “L’estil i la creativitat de l’alumne tenen un punt de subjectivitat, però, evidentment, si la idea és encertada, si és una atribució errònia o és imprecisa, això és objectiu“. Cada corrector disposa d’una guia que especifica com s’han de puntuar les respostes. A més, cada assignatura té una persona que és referent, provinent de l’entorn universitari, i que resol els dubtes.

Procés i requisits dels correctors de selectivitat

Les persones que corregeixen les proves de la selectivitat han de ser professors d’instituts públics i han de ser titulars de les assignatures que volen corregir. El procés comença el mes de gener i les persones interessades s’hi inscriuen i es trien a través d’un concurs públic. Tot i que presentar-s’hi és voluntari, als qui els toca fer de correctors finalment tenen una compensació econòmica. A més, els professors poden triar si volen ser només vigilants durant les proves o també volen corregir els exàmens.

Els vigilants i correctors se sumen als presidents dels tribunals i als vocals. Aquestes figures de la selectivitat sovint passen desapercebudes però són indispensables per al benestar i la tranquil·litat dels alumnes. Es tracta de membres del professorat dels instituts que, de forma voluntària i altruista, acompanyen els joves en tot moment durant els tres dies que duren les PAU.