Hi ha casals de gent gran, com el de la Vall d’Hebron, que inclouen l’hort dins l’oferta d’activitats. En aquest equipament, per exemple, els usuaris reben l’assessorament d’un tècnic especialista un cop per setmana. Ells hi van cada dia perquè, expliquen, conrear la terra és agraït i una bona manera de socialitzar-se o fer exercici físic moderat.

José Reynaldo Villamizar és un dels set jubilats amb parcel·la a l’hort urbà del Casal de Gent Gran Vall d’Hebron. Li ha tocat per sorteig, ja que cada any s’obre a tots els usuaris de ‘’equipament la possibilitat d’entrar a l’hort. Ens ho explica mentre té cura de les seves hortalisses, plantades en funció de l’estació de l’any. Jesús Bros, un altre usuari, afegeix que també s’han de tenir en compte si les plantes són compatibles entre si. És un exemple del que aprenen en les classes teòriques i pràctiques que els imparteix un tècnic especialista en enginyeria agrícola. En les sessions, que es duen a terme un cop per setmana, els dona consells relacionats amb l’agricultura ecològica. L’objectiu és que aprenguin a conrear l’hort sense fer servir productes químics i a reutilitzar el màxim els recursos. Per això, com ens ensenya Joan Pérez, un altre usuari, l’espai disposa d’un pou que recull l’aigua de la pluja que després utilitzen per regar.