Imatge de 2018

El proper dilluns, 20 de novembre, a les 10 h està programat el desallotjament de les 35 persones que viuen a La Tancada, un espai ocupat de l’antiga Escola Massana, situada a la plaça de la Gardunya i de propietat municipal. Un desallotjament que tant els ocupants com les entitats que els donen suport consideren il·legal. “És un desnonament administratiu, però ja fa més d’un any i, per tant, s’ha de fer via judicial”, va argumentar Santi González, de Raval Antifeixista, a l’Audiència Pública de Ciutat Vella.

Davant aquesta acusació, el regidor del Ciutat Vella, Albert Batlle, defensa la legalitat de l’actuació sobre la base que “La Tancada no reuneix cap tipus d’habilitat i salubritat” i que “hi ha problemes de convivència i delinqüència importantíssims”.

Reclamen solucions per als 35 habitants de La Tancada

Una de les principals preocupacions dels habitants de La Tancada i de les entitats és el futur d’aquestes persones un cop siguin desallotjades. En aquest espai de l’antiga Escola Massana hi viuen 35 persones migrades, que el van ocupar l’abril del 2018 per reclamar a les administracions un procés de regularització més àgil per obtenir un contracte de treball al país.

Segons Batlle, des de Serveis Socials ja s’està treballant per conèixer i analitzar cadascun dels casos i buscar-los una sortida.

L’antiga Escola Massana, també centre d’activitats d’entitats

A banda d’aquestes 35 persones que habiten La Tancada, des de la pandèmia un col·lectiu divers fa ús de les instal·lacions de l’antiga Escola Massanta. Durant el darrer mandat, van negociar amb el districte de Ciutat Vella la formalització d’una possible cessió d’ús, però finalment aquestes negociacions no van donar fruit i tot plegat va quedar enlaire. Ja aleshores es va posar sobre la taula el mal estat de l’edifici.