Ja han començat a arribar els veïns que donaran vida als 152 pisos fins ara buits de l’avinguda d’Escolapi Càncer. Fins avui s’han signat ja 87 contractes de lloguer assequible, per als quals hi havia més de 1.000 sol·licitants, i la previsió és que al setembre se signin la resta. Com que la majoria (el 91,45%) ja s’han adjudicat, el consistori ha posat en marxa un dispositiu d’acollida per als nous veïns, que han accedit als habitatges a través del registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial. Els pisos es van posar en lloguer després que una ocupació evidenciés que els blocs estaven buits, tot i trobar-se en un districte amb problemes greus d’habitatge.

Aquest dispositiu d’acollida assistirà als veïns durant la mudança i les ocupacions dels habitatges per informar-los dels equipaments públics de l’entorn i també del transport i altres serveis necessaris. A més, a la zona hi ha prevista l’actuació de 3 educadors del Servei d’Intervenció en comunitats de la zona nord per tal de garantir la bona convivència tant a la comunitat com al barri, propiciant el contacte entre veïns i entitats. A més al setembre es farà un acte de benvinguda a les noves famílies a la plaça dels Eucaliptus, que també s’ha de remodelar a la tardor.

Segons dades del consistori, el 67% dels adjudicataris tenen entre 35 i 65 anys, el 59% són famílies d’un o dos membres i el 43%€ de 3 i 4 membres i provenen majoritàriament de Torre Baró i Ciutat Meridiana, però també d’altres barris de Barcelona com el Poble Sec, Raval, Camp de l’Arpa, Sant Martí de Provençals, Sant Andreu, o Horta. El nivell d’ingressos se situa majoritàriament (90%) entre els 11.929 euros (mínim exigit) i els 25.000 euros anuals.