Per fer tràmits a l'Agència Tributària cal anar-hi al matí. També a l'Administració de justícia o a les oficines municipals els horaris d'atenció al públic són eminentment aquests. Perfectes per als que treballen de tarda, però un problema per als del torn de matí. "Treballes, per exemple, tot el dia i estàs limitat de dilluns a divendres de 10 a una o de 10 a dues. És molt complicat." "Entonces uno tiene que venir temprano y ver de cuadrar las cosas de trabajo por venir aquí." L'Estatut dels Treballadors preveu determinats supòsits pels quals l'empleat pot sortir de la feina amb permís retribuït, és a dir, sense haver de recuperar les hores ni descomptar-les del sou. Són, però, casos puntuals com ara matrimoni, naixement d'un fill, mort d'un familiar proper o anar a votar, entre d'altres. Els tràmits més habituals com ara anar al banc o a presentar documents no hi estan previstos i en aquest cas és el conveni col·lectiu o de la mateixa empresa el que pot incloure'ls, o no. "Si tengo que hacer un trámite, me dejan ir a hacerlo. Luego esas horas, depende de qué trámite sea, o me corresponden y las puedo hacer, o tengo que recuperarlas." "Sempre et diuen que ho intentis fer en un altre horari, que no t'absentis del lloc de treball..." De moment, la qüestió es resol moltes vegades obrint un dia a setmana a la tarda, ja sigui els dijous, en el cas de les entitats financeres, o els dimarts, quan obren les administracions de la Generalitat. El Sindicat de Funcionaris té, però, una altra aposta. JUAN JESÚS ESCANILLA, president del CSI-F "Es precisament pel tema del que seria l'Administració electrònica i tot el que seria fer tràmits telemàtics. Com més se'n facin, menys cues hi haurà i la gent els podrà fer quan vulgui." Més ambiciosos són els impulsors de la iniciativa per a la racionalització horària. Per ells, la solució és flexibilitzar els horaris de feina i permetre que el treballador pugui sortir-ne sense problemes per anar a fer qualsevol tràmit. Cosa, diuen, que també milloraria la productivitat. FABIAN MOHEDANO, impulsor de la Iniciativa per a la racionalització horària "Què és el que volem? Doncs que la gent se l'avaluï per rendiment, que es valori la seva feina i no tant l'horari que fa. Si aconseguim avaluar el rendiment de les persones que és un canvi cultural molt gran per a les empreses del nostre país, que una persona surti un moment a fer una gestió no serà problema, per tant, tots podrem treballar a una franja semblant." Això, però, no serà fàcil d'aconseguir ja que, segons els experts, la llei avui dia aposta per la flexibilitat, però només la de l'empresari. EUSEBI COLÀS, professor de dret del treball de la UPF "Té facilitat per contractar en diferents modalitats, té facilitat, molta, per acomiadar, però després, el que és més preocupant és que durant la durada de la relació, les condicions de treball que s'han pactat inicialment, de què treballaràs, amb quin horari, etc, es poden cada cop modificar més fàcilment." Per això alerten que per aconseguir aquest canvi de model, caldria canviar, i molt, la llei.

Anar al banc, als jutjats, a Hisenda o a les oficines de l’Ajuntament són només alguns dels tràmits que, com a norma general, només es poden fer al matí. Això no és un problema per als empleats que fan horari de tarda o de cap de setmana, però sí per a aquells que han aconseguit treballar a la franja de, per exemple, de 7 a 15 h, un horari que, si bé ajuda a conciliar les vides laboral i familiar, també complica aquest tipus de gestions.

L’Estatut dels Treballadors preveu determinats supòsits per als quals l’empleat pot sortir de la feina amb permís retribuït, és a dir, sense haver de recuperar les hores ni descomptar-les del sou. Són, però, casos puntuals com ara matrimoni, naixement d’un fill, mort d’un familiar proper o anar a votar, entre d’altres. Els tràmits més habituals com ara anar al banc o a presentar documents no hi estan previstos i en aquest cas és el conveni col·lectiu o de la mateixa empresa el que pot incloure’ls, o no.

Per la Central Sindical Independent i de Funcionaris, per solucionar-ho caldria avançar cap a les gestions telemàtiques. Segons el seu president, Juan Jesús Escanilla, “apostem per l’Administració electrònica i tot el que seria fer tràmits telemàtics. Quants més se’n facin, menys cues hi haurà a les oficines i la gent podrà fer els tràmits quan vulgui”.

Més ambiciosos són els impulsors de la iniciativa per a la racionalització horària. El seu promotor, Fabian Mohedano, creu que cal caminar cap a la flexibilització dels horaris de feina i permetre que el treballador pugui sortir-ne sense problemes per anar a fer qualsevol tràmit. “Què és el que volem? Doncs que a la gent se l’avaluï per rendiment, que es valori la seva feina i no tant l’horari que fa. Si aconseguim avaluar el rendiment de les persones, que és un canvi cultural molt gran per a les empreses del nostre país, que una persona surti un moment a fer una gestió no serà problema, per tant, tots podrem treballar a una franja semblant.”

Això, però, no serà fàcil d’aconseguir ja que, segons Eusebi Colàs, professor de dret del treball de la UPF, “la llei actualment aposta per la flexibilitat només de l’empresari: té facilitat per contractar en diferents modalitats, té facilitat, molta, per acomiadar, però després, el que és més preocupant és que durant la mateixa relació laboral, les condicions de treball que s’han pactat inicialment: de què treballaràs, amb quin horari, etc., es poden cada cop modificar més fàcilment“.

Per això alerten que per aconseguir aquest canvi de model caldria modificar, i molt, la llei. De moment, per pal·liar-ho, moltes vegades s’opta per obrir portes una tarda a la setmana. És el cas de la majoria d’entitats financeres, que obren els dijous, o les oficines de l’Administració de la Generalitat, que en aquest cas ho fan els dimarts.