Des del pont de Bac de Roda, a la Sagrera, ja no s’hi pot veure el pas dels trens. Les vies s’han cobert a banda i banda coincidint amb el tall de Rodalies que s’ha fet durant tres mesos. El cobriment ha deixat una llosa de formigó de grans dimensions que serà la base del parc lineal que ha d’unir la Sagrera i Sant Andreu per damunt de les vies. Conegut com a Parc del Camí Comtal, es va dissenyar fa 10 anys però ara per ara no té un calendari definit.

Barcelona Sagrera Alta Velocitat (formada pel Ministeri de Transports, la Generalitat i l’Ajuntament) no concreta l’inici d’execució dels diferents projectes d’urbanització del parc, amb l’excepció d’una actuació provisional que es farà el 2023 davant de la nova estació de Sant Andreu i una de definitiva a l’entorn de la Torre del Fang. El Parc del Camí Comtal es va imaginar com una diagonal verda de quatre quilòmetres de llarg i una superfície de més de 40 ha.

Un roserar, àgores i un tapís floral

El 2012, la UTE formada per Alday Jover Arquitectes, RCR Arquitectes i West 8 Urban Design va redactar un Pla director del Parc del Camí Comtal. Els tres equips van elaborar també els projectes d’urbanització del parc dividit en tres parts i que segueixen en un calaix. Durant el recorregut, es van dibuixar diverses zones com ara un jardí de roses a Bac de Roda, unes àgores per a activitats culturals a la Sagrera i un tapís floral a Sant Andreu.

Les vies tapades a Bac de Roda permeten fer-se una idea de la dimensió del roserar que es va dissenyar des del carrer d’Espronceda fins a l’estació de la Sagrera, a banda i banda del pont. L’arquitecta Carme Pigem, d’RCR Arquitectes, l’equip que es va encarregar d’aquest tram, explica a betevé que es va pensar en la rosa com un símbol que identifica Barcelona i que el jardí volia donar la benvinguda als passatgers que arribin a la Sagrera.

Un primer tast del parc a la Torre del Fang

Recreació virtual de la proposta per urbanitzar els entorns de la Torre del Fang, actuació prevista per al segon semestre del 2023

Mentre no es concreta el calendari per urbanitzar tot el parc, el segon semestre del 2023 sí que està prevista una primera actuació als entorns de la Torre del Fang, un àmbit d’uns 7.600 m². El projecte encara s’ha d’aprovar, però és un punt simbòlic perquè serà un dels extrems del parc. Fonts consultades expliquen que la topografia i la vegetació seran les definitives. També hi haurà jocs de cal·listènia com a ús provisional mentre no es defineix l’ús de la Torre del Fang.

L’actuació quedarà just a tocar de les vies cobertes al pont de Bac de Roda, però no s’intervindrà encara en el calaix de formigó que tapa els trens. Segons les mateixes fonts, no s’han encarregat els projectes executius però s’estan fent estudis per fer-ho.