Asseguren que durant els dies que han estat a l’hospital han pogut constatar el malestar dels pacients i la pressió assistèncial i tensió en què està treballant el centre. Denuncien, a més, que tenen molts motius per pensar que es té la intenció de privatitzar parts de l’hospital. Durant tota la setmana han recollit 2.140 signatures en contra de les retallades.