El projecte preveu la urbanització de l’àmbit ocupat per l’aparcament soterrat amb la millora dels accessos dels vehicles i la urbanització total dels accessos als equipaments que componen aquesta illa. Un cop finalitzades les obres, a més de la plaça, quedarà oberta una nova comunicació per a vianants entre l’avinguda de Borbó i el carrer de Ramon Albó i l’accés als equipaments.

Aquesta urbanització dóna continuïtat a la que es va dur a terme en la posada en funcionament del centre integral de salut per facilitar l’accés a aquest equipament sanitari. L’àmbit de la intervenció actual correspon a la superfície de l’aparcament soterrat. Per tal de dur a terme aquesta intervenció, s’haurà d’enderrocar l’antiga estació transformadora de Cotxeres, situada al carrer de Felip II.

El projecte inclou la instal·lació dels serveis corresponents de clavegueram, l’aigua pel reg de l’arbrat en superfície i seguirà les mesures d’estalvi energètic pel que fa a la il·luminació, tot apostant pel baix consum elèctric i la disminució de la contaminació lumínica.

L’illa d’equipaments de les antigues Cotxeres de Borbó està formada per un seguit d’equipaments que s’han desenvolupat en diverses fases. Així, en aquest àmbit s’ubiquen un centre sanitari integral, un centre esportiu municipal, una biblioteca i un casal de gent gran. Els dos primers ja estan en funcionament i la biblioteca de Torre-Llobeta-Vilapicina està previst obrir-la el dia 9 de desembre, i el Casal de Gent Gran el dia 19 de desembre. A més, en l’àmbit també hi ha en funcionament un aparcament soterrat.