LLUÍS BOU, historiador "Som davant de la Torre Rodona del districte de les Corts. Aquesta construcció podríem dir que comença a néixer a partir de finals del segle X, principis del segle XI. El testimoni és aquesta torre, la torre rodona, característica i que ha donat nom a la casa. Aquí devia haver-hi un mas i devia construir-se aquesta torre, precisament, per defensar aquest mas d'Al-Mansur. La característica més important és la torre, que és una torre romànica, però el que és la resta de la masia és producte de diverses transformacions. Potser la més important i de la qual ha quedat constància, per la llinda que hi ha a la porta principal, és la del Benet Vinyals. Per això, a aquesta torre se la coneix com Can Vinyals de la Torre Rodona. A partir de 1714 es va destruir pràcticament tota una altra vegada en el setge de la ciutat de Barcelona. La propietat va passar per diferents mans i finalment ho va comprar el grup Husa i van respectar la casa. Per les Corts és molt important perquè és un dels escassos testimonis d'aquest ambient rural de l'època medieval."