La Generalitat ha registrat un descens continuat i significatiu dels casos de mutilació genital femenina (MGF) detectats a Catalunya. El 2011 i 2013 es va arribar al pic de casos registrats amb 36, una xifra molt superior a la del 2021: sis casos de cinc famílies, una de les quals amb dues nenes víctimes de mutilació o en risc de patir-ne. Per tant, són sis nenes entre les quals es va poder fer una actuació preventiva en quatre de les afectades. En les altres dues ja s’havia realitzat la mutilació.

En els darrers anys ja s’havia detectat un descens important dels casos. El 2019 van ser-ne 11 i el 2020, vuit. A banda, al llarg de l’any passat els Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE) van atendre 13 persones amb situacions que estaven relacionades amb la MGF, la majoria de les quals al Gironès. Només dues van ser a la província barcelonina, amb dues atencions al Vallès Oriental. Els SIE són serveis totalment gratuïts que ofereixen atenció i recursos per acompanyar les dones i les filles en el procés de recuperació i reparació.

Les restriccions en la mobilitat derivades de la pandèmia han facilitat el treball de prevenció amb les famílies. El tancament de fronteres ha reduït els viatges de retorn als països d’origen de moltes de les dones afectades, una circumstància que ha permès intensificar les tasques de sensibilització i formació del programa a Catalunya.

La Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme ha preparat un centenar de professionals de diferents àmbits a través del Programa de Prevenció de Violències Masclistes per formar-los en matèria de prevenció i abordatge. A més, 40 dones i 30 homes migrats han rebut formació amb l’objectiu d’eradicar tota mena de violències masclistes i s’han subvencionat 35 projectes que treballen en la prevenció de casos, entre els quals hi ha els de MGF. D’altra banda, el Departament de Salut ha proporcionat formació a 1.138 professionals de medicina i altres branques de la salut, com infermeria, psicologia o treball social i ocupacional.

40 operacions de cirurgia reconstructiva a l’Hospital Clínic

Des de l’any 2015, el govern ha posat en marxa un programa de recuperació i reparació per a totes les víctimes de MGF que vulguin sotmetre’s a la cirurgia reconstructiva. S’hi va iniciar l’any 2015 i des d’aleshores s’han practicat 40 intervencions a l’Hospital Clínic de Barcelona. Una unitat mixta de ginecòlegs i cirurgians plàstics és l’encarregada d’abordar aquests casos, les despeses dels quals les assumeix íntegrament el sistema sanitari públic català.

Precisament, aquest diumenge, 6 de febrer, es celebra el Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina.