Aquestes façanes canviaran l'aspecte de Canyelles. La manca de pressupost ha frenat fins ara l'inici d'unes obres que resolen els problemes de carbonatosi als blocs. MANUEL SÁNCHEZ, president AV Canyelles "Tendrían que haber empezado ya a hacerse las reparaciones en el año 2010. Llevamos tres años que por falta, según la Generalitat, de presupuesto económico para poderlo hacer porque están prorrogando los presupuestos, pues dicen que no podían empezar las obras." El Patronat Municipal de l'Habitatge va plantejar remodelar les façanes de 65 blocs del barri amb un projecte de 30 milions d'euros. La Generalitat de Catalunya, encarregada de finançar el 60% de les obres, ha reservat enguany un milió d'euros per iniciar la remodelació dels dos primers blocs. MANUEL SÁNCHEZ, president de l'AV Canyelles "Se da la paradoja de que uno de estos dos bloques está sancionado por parte del Ayuntamiento y se le ha abierto un expediente por no reparar la fachada, condenando a los vecinos a pagar 3.000 euros si en un plazo determinado, creo que de dos meses, no hacían la reparación de la fachada." L'Ajuntament, encarregat del cost del 25% de les obres, ha paralitzat la sanció. A hores d'ara, el Patronat de l'Habitatge i la Generalitat ultimen el conveni que permetrà canviar la imatge de tot un barri.

El barri de Canyelles es va construir durant la dècada dels 70 per respondre a la gran demanda d’habitatge per les onades migratòries. El Patronat Municipal de l’Habitatge va ser-ne el promotor majoritari, tot i que també va haver-hi promoció privada.

Amb els anys, però, els blocs van començar a tenir problemes de carbonatosi i es van haver de fer les primeres intervencions a les façanes dels edificis. A Canyelles, el cost total d’aquestes obres l’assumeixen la Generalitat de Catalunya (60%), l’Ajuntament de Barcelona a través del Patronat (25%) i cada un dels propietaris dels habitatges de les finques on s’hagin de fer reparacions (15%).

Des de l’any 2009, un pla director tècnic i cromàtic, dissenyat pel Patronat, defineix la gamma de colors i textures que es poden aplicar a les diferents tipologies d’edificis pendents de remodelar al barri (65 blocs). La manca de pressupost, però, va encallar l’inici de les actuacions.

Enguany, la Generalitat ha aconseguit reservar 1.000.000 d’euros per iniciar la remodelació dels dos primers blocs. Es dona la circumstància que un d’aquests blocs havia estat sancionat per l’Ajuntament per no restaurar la façana. Els veïns havien de pagar multes d’uns 3.000 euros si no començaven ja les obres. L’Ajuntament, encarregat del cost del 25% de la rehabilitació, ha paralitzat la sanció.