JOAN GUANYABENS, coordinador general de les TIC del Departament de Salut "Canal Salut és el paraigua que aglutina tots aquests espais de relació aprofitant les multiplicitats de canals d'accés que cada cop i amb més mobilitat es van incorporant. Estem transformant l'oferta de productes i serveis des d'una aproximació actual molt tutelada, molt enfocada a l'oferta i asíncrona, cap a una visió 'online' enfocada a les necessitats de la ciutadania intuïtiva i personalitzada."

El Departament de Salut ha donat a conèixer aquesta i altres experiències tecnològiques que s’estan posant en marxa i que s’emmarquen dins del Pla de salut 2011-2015. A través del portal d’Internet, Canal Salut, una plataforma multicanal, es vol facilitar l’accés als ciutadans, professionals i entitats als serveis i recursos electrònics relacionats amb temes de salut. En un mateix portal es vol aglutinar tota la informació sanitària rellevant, veraç i actualitzada.

El canal inclou la possibilitat de consultar quines malalties estan diagnosticant els metges d’atenció primària (Canal Diagnosticat) i consultar què es requereix en cada prova diagnòstica (Canal de Diagnòstic d’Imatge). Tot amb la idea de potenciar l’autonomia del pacient i fomentar la relació amb els professionals del sistema.