Motos aparcades al lloc on habitualment hi ha contenidors. Després de diverses nits d'aldarulls, en què se n'han cremat més de 200, als entorns de Can Vies no en queda cap. Els veïns, però, continuen deixant les escombraries al lloc de sempre. L'únic que, segons diuen, els resulta impossible és reciclar. RICARDO TERUEL, veí "Si puedo después de las ocho de la noche y sinop antes la dejo, la bolsa, donde estaban antes los contendores. Hay un camion que va dando vueltas y las va cogiendo como antiguamente se hacía antes de haber contenedores." PEPI BAUCELLS, veïna "Vaig trobar aquells senyors que van amb el camió amunt i avall i li vaig preguntar: 'Escolta'm, on llenço les escombraries?' i diu: 'doncs mira, nosaltres anem passant i vostè la pot deixar sota casa seva'." RAFEL GUAL, veí "No es pot fer selecció, has de deixar la bossa i punt, aquests dies, fins que tot es tranquil·litzi i hi hagi els contenidors per a reciclar." També els establiments de la zona deixen les escombraries al lloc habitual. Els camions de recollida, diuen, han incrementat la freqüència de pas i això evita que s'acumulin a les voreres. IRIS GUERRERO, dependenta de Panet "L'únic que podem fer és anar fins on estaven abans i deixar -ho a terra perquè no hi ha contenidors, per aquí al voltant, enlloc. Molta gent d'aquí, els bars, tot arreu... és l'únic que poden fer!" Segons l'Ajuntament, cada contenidor nou costa uns 1.000 euros. Si es manté la tranquil·litat al barri, els veïns esperen que puguin recuperar-los aviat.

En les diverses nits d’aldarulls s’han cremat un total de 225 contenidors, la majoria dels quals del barri de Sants. De fet, una setmana després del desallotjament, als entorns de Can Vies no en queda cap. Els veïns expliquen que, de moment, l’Ajuntament no els ha informat de quan els reposaran i que aquests dies deixen les escombraries al lloc on habitualment hi ha contenidors, una solució per la qual també han optat els comerciants de la zona.

Per evitar que s’amuntegui la brossa als carrers, segons els qui viuen a la zona, s’ha incrementat la freqüència de pas dels camions de recollida. Els operaris, ara, han de plegar les bosses una per una abans d’abocar-les al camió. L’únic que, segons diuen els mateixos veïns, els és impossible és separar els residus.

Segons l’Ajuntament, cada contenidor nou costa aproximadament uns 1.000 euros, la qual cosa voldria dir que el cost de reposar-los tots superaria els 200.000 euros en total. Si es manté la tranquil·litat al barri, els veïns esperen que puguin recuperar-los aviat.