El Departament d’Ensenyament ha fet públiques les dates clau del curs escolar 2018-2019.

  • 12 de setembre del 2018: inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria.
  • 14 de setembre del 2018: inici de les classes al batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà, el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior i en la resta dels ensenyaments de règim especial, llevat de les escoles oficials d’idiomes.
  • Del 22 de desembre del 2018 al 7 de gener del 2019: vacances de Nadal.
  • Del 13 al 22 d’abril del 2019: vacances de Setmana Santa.
  • 21 de juny del 2019: acaben les classes a tots els centres, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i de la formació professional, que ho faran d’acord amb la seva programació acadèmica.

Les escoles d’adults començaran les classes, com a molt tard, el 19 de setembre. Pel que fa a les escoles oficials d’idiomes començaran les classes no més tard del 26 de setembre.

Les proves extraordinàries de l’educació secundària obligatòria, de primer de batxillerat, i dels cicles formatius d’ensenyaments esportius i d’arts plàstiques i disseny i, quan escaigui, dels cursos de formació específics d’accés als cicles formatius es faran del 2 al 4 de setembre del 2019. Per als cicles formatius de formació professional i el segon curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran al juny després de les proves ordinàries.

Dies festius, pendents de definir

Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els dos dies de festa local. A més a més, cada centre podrà establir tres dies festius de lliure disposició, que s’han de distribuir entre els tres trimestres i no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes.