Hospital Vall d'Hebron mort bebès

Ruiz ha dit que el consell de presidents d’empreses públiques i consorcis sanitaris de Catalunya, adscrit al Servei Català de Salut, “rebrà l’encàrrec de consensuar els elements comuns d’un codi ètic de bones pràctiques”, consensuat per tota la sanitat pública catalana.

Davant la comissió del Parlament que investiga la sanitat catalana, el conseller ha explicat que durant aquest 2013 les empreses públiques i els consorcis que reben transferències de diner públic del CatSalut faran efectiva la sortida de qualsevol participació a societats mercantils “alienes a les seves finalitats de servei públic i dels seus consells d’administració”.

El conseller ha assegurat que aquesta sortida ja ha començat a aprovar-se en els òrgans de govern de les diferents empreses i consorcis, i ha garantit també que el CatSalut atendrà les recomanacions que els partits aprovin a la comissió del Parlament.