La població de Barcelona s'ha estabilitzat per sobre del milió sis-centes mil persones, acabant així amb la tendència a la baixa dels anys 80 i 90.Tot i això, el 2010 el nombre de barcelonins va disminuir en unes 7.600 persones respecte l'any anterior. Pràcticament, la meitat són veïns de Ciutat Vella, el districte que més en perd. Pel que fa al sexe, s'ha equilibrat la població. Les dones continuen sent majoria, un 52%, però el percentatge d'homes augmenta, i continua la recuperació de la població infantil. A Barcelona hi viuen prop de dos-cents mil nens menors de 14 anys, un 12% de la població. El grup més nombrós és el d'adults d'entre 25 i 39 anys. I on s'observa un creixement durardor és en la proporció d'adults grans, de fins a 64 anys. L'edat mitjana dels barcelonins és ara de 43,2 anys. El nombre de llars a la ciutat també continua augmentant. De les 655.000 el 2009, s'ha passat a les més de 658.000 el 2010. Aquest increment es concentra de forma gairebé exclusiva a les llars amb una persona, que passen de 197 mil a més de 201 mil, i les de dues persones que augmenten en 1.500. En canvi, el nombre d'estrangers s'ha reduït. El 2010 vivien a Barcelona uns 295 mil estrangers, 5.600 menys que l'any anterior. Representen el 18% de la població i la majoria són de nacionalitat americana o europea. I encara una dada positiva sobre el nivell de formació. Cada vegada són més els barcelonins amb estudis superiors.