38 assistents socials han treballat fins les 2 hores de la matinada per localitzar persones que pernocten a la via pública i informar-les de la possibiliat de passar la nit en algun dels centres de la xarxa de sense sostre. Per iniciativa pròpia, nou indigents més també hi han acudit.