El tabaquisme passiu, els drets del pacient i la comunicació amb la població formen part també del programa científic del congrés.  Tot just ara es compleixen 30 anys de la creació de l’especialitat de Medicina de Família, per això el congrés pretén fer una reflexió sobre cap on camina aquesta especialitat.

Sis anys després de la darrera edició a casa nostra, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) torna a fer d’amfitriona del congrés més important del sector a tot l’Estat.

Seguir el congrés al Second Life
Després de l’èxit del darrer congrés, celebrat a Madrid, els organitzadors permeten seguir aquesta trobada a través del Second Life. S’ha creat la “Illa de la Salut” on es podrà participar en els talleres i les presentacions que s’hi facin.