Aquestes mesures permetran sancionar i fins i tot retirar l’ajuda a aquelles institucions que no entreguin els seus comptes i auditories a temps.