La nova llei deixa de considerar l'avortament com un dret de les dones, i es retorna al sistema de supòsits que ja plantejava el text de 1985. Això sí, amb més restriccions. l en el cas que l'embaràs sigui fruit d'una violació o que el fetus tingui una anomalia incompatible amb la seva vida o la de la dona. També si afecta la salud física o psíquica de l'embarassada. I aquí hi ha una de les parts considerades més restrictiva: la malformació del fetus ja no serà motiu d'interrupció de l'embaràs. ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN, ministre de Justícia "Lo que no cabe en esta ley es hacer depender la vida del nasciturus de la exclusiva voluntad de la mujer embarazada." Així doncs, l'aval per avortar no dependrà de la voluntat de la dona, tal com recollia la Llei de salut sexual i reproductiva aprovada pels socialistes l'any 2010, sinó que requerirà informes de dos metges aliens a la clínica on es practiqui la interrupció de l'embaràs. Les menors d'edat, a més, tornaran a necessitar el consentiment dels pares. Mentre que les dones no podran ser sancionades si incompleixen la llei, sí que ho seran els metges. A partir d'ara, però, tots podran practicar l'objecció de consciència, inclosos els que donen informació sobre l'avortament.

La llei inclou alguns punts de la normativa de 1985 i redueix les possibilitats d’avortar legalment. Fins ara, les dones podien interrompre legalment l’embaràs fins a la setmana 14, però amb la nova normativa aquesta opció no és contempla. Tampoc es tindrà en compte la possibilitat que el fetus tingui malformacions o alguna malaltia greu. L’única opció per avortar legalment, a més d’haver estat violada, és que l’embaràs tingui conseqüències irreversibles en la salut física o psíquica de la mare. En aquest cas, la dona haurà de demanar informes mèdics a dos metges diferents, de manera que n’argumentin els riscos.


Així mateix, introdueix “l’objecció de consciència” dels metges, que els permet la possibilitat de negar-se a practicar un avortament. D’altra banda, la reforma prohibeix que les menors puguin interrompre l’embaràs sense el consentiment patern.

Aquesta tarda, a les 19 h, hi ha una manifestació convocada davant de la Delegació del Govern a Barcelona.