Un grup d’investigadors de l’Hospital del Mar han participat en un treball internacional per descriure químicament i farmacològica aquesta nova droga: la metoxetamina (MXE). Els seus efectes serien similars a la ketamina, un anestèsic dissociatiu utilitzat en medicina i veterinària que, en petites dosis, provoca embriaguesa, estimulació i distorsió de la percepció. Amb MXE aquests mateixos efectes són més intensos i duren més.

Per adquirir la ketamina, cal una llicència veterinària. En canvi, la metoxetamina és encara un producte sense qualificar, així que els que la comercialitzen la venen com l’alternativa legal a la ketamina. A més, el preu de mercat és més baix.

Els científics adverteixen que el fet que la metoxetamina no sigui il·legal no vol dir pas que el seu consum sigui segur. El que passa és que ni els investigadors ni les autoritats tenen temps d’analitzar totes les drogues que es difonen i ràpidament comencen a vendre’s a través d’Internet. L’any 2010 es van notificar oficialment 41 noves substàncies psicoactives a la Unió Europea, gairebé el doble que l’any anterior.