ANTONI CASTELLÀ, secretari d'Universitats i Recerca: "No la compartim, sobretot, perquè el motiu de la vaga, formalment que ha convocat la CGT, ho fa amb una declaració en la qual crea alarma perquè està reflexionant sobre el tema que es destruiran 4.000 llocs de treball el proper exercici ,i vull dir que, això és rotundament fals i a més ho diuen sobretot amb investigadors, puc anunciar des del govern que ni un sol investigador sortirà del sistema"