JORDI DUASO, president del Gremi d'Estanquers "A partir d'avui només podem rebre tabac amb aquest nou sistema, però nosaltres podem vendre el tabac de sempre fins que se n'esgotin les existències."

Aparentment són iguals que els de sempre, però el paper és menys porós en dos trams del cigarret. Si no es fuma continuadament, quan arriba a aquest punt, s’apaga per si mateix. La normativa no afecta els puros ni el tabac picat. El preu del paquet segueix sent el mateix.