Joan Oliveras Bagués, president d'Amics de la Rambla "És inevitable fer als ocellaires?" "És inevitable fer fora el que hi ha ara que no són els ocellaires. El debat dels ocellaires va ser un debat de fa molts anys, que va tenir les conseqüències que va tenir. En aquests moments tenim una ocupació del passeig que té molt poc a veure amb el que necessita el passeig, per tant, és inevitable. El sòl públic a la Rambla té un valor especial i és propietat del ciutadà. Si l'ocupem per al lucre privat, amb una activitat de lucre privat, ha de ser sota un principi, que és que hi hagi un retorn qualitatiu al ciutadà, si no hi ha aquest retorn qualitatiu, no té sentit. Les parades que hi ha a la part nord de la Rambla no tenen aquest retorn qualitatiu per al ciutadà. És una activitat de lucre privat que podria fer-se en igualtat de competència a les voreres, com tantes altres botigues. Altra cosa són les parades de flors, és un retorn qualitatiu a la ciutat si venen flors, perquè és el manteniment d'una tradició barcelonina històrica. O per exemple, pot ser un cert retorn de qualitat al ciutadà que hi hagi unes terrasses de bars, les justes, les que el passeig necessita perquè la gent hi pugui seure." "Els ocellaires creuen que en aquest estiu s'hi posaran terrasses de bar, això és cert?" "No! i el pla especial precisament deixa clar i de manifest que en aquell tram no hi haurà ni una sola terrassa de bar." "Com va encaixar la notícia de donar la possibilitat de tornar a tenir un museu militar i al final de la Rambla?" "Aquest és un debat que ens deixa atònits. Entenem que aquest no és el problema de la part baixa de la Rambla. El problema de molts dels edificis seria que retornessin al ciutadà i per a usos que la ciutat decidís quins són els més oportuns."

Joan Oliveras Bagués ha assegurat que “és inevitable fer fora el que hi ha ara, que no són els ocellaires”, en referència a les parades dels comerciants que fa uns anys venien ocells i petits animals. Segons ell, la Rambla “té un valor especial i és propietat del ciutadà”. Considera que si s’ocupa aquest espai amb una activitat de lucre privat ha de ser amb la condició que “tingui un retorn qualitatiu al ciutadà” i que aquestes botigues “no el tenen”. En canvi, pensa que sí que és oportú que hi hagi parades de flors “sempre que venguin flors” i perquè contribueix al “manteniment d’una tradició barcelonina històrica”.

“No hi haurà més terrasses”

Sobre el temor que tenen els antics ocellaires que a l’espai que deixaran s’hi puguin posar més terrasses de bars també s’hi ha referit: “En aquell tram no hi haurà ni una terrassa”. Segons Bagués, el Pla d’usos de la Rambla deixa aquesta qüestió ben clara.

“Aquest és debat que ens deixa atònits”

El president d’Amics de la Rambla també s’ha pronunciat sobre el debat d’instal·lar un museu militar a l’edifici del Govern Militar, al final de la Rambla. “Ens deixa atònits”, ha dit en referència a això. Considera que molts edificis han de retornar a la ciutat “i per a usos que la ciutat decideixi” i que siguin “els més oportuns”.