Els alumnes sords de l’Escola Tres Pins podran cursar l’ESO a un centre amb llengua oral i de signes. Segons el Consorci d’Educació, a partir del curs 2023-24 tindran garantida la continuïtat educativa amb aquest sistema bilingüe a l’Institut Bosc de Montjuïc, que ja és un dels centres adscrits a l’escola, i on s’incorporarà un equip de psicopedagogs formats en llengua de signes catalana. Actualment hi ha 17 alumnes amb discapacitat auditiva matriculats a l’Escola Tres Pins.

Es descarta convertir Tres Pins en un institut escola

Les famílies de l’AFA de l’Escola Tres Pins havien demanat convertir el centre en un institut escola bilingüe, perquè l’alumnat pugui fer tota l’educació obligatòria (infantil, primària i ESO) amb aquest model que integra l’alumnat sord i oïdor amb les dues llengües. Una opció que el Consorci d’Educació ha descartat, de moment, perquè no la considera viable. Fonts del Consorci han explicat a betevé que l’Escola Tres Pins és només d’una línia i que al districte no hi ha “actualment la necessitat de crear més places de secundària, perquè amb l’oferta actual ja es cobreix la demanda existent”. Destaquen que el professorat de l’institut rebrà formació general per comunicar-se en llengua de signes i, a més s’hi incorporarà un equip psicopedagògic amb formació específica.

El Consorci destaca que amb aquesta solució “es possibilita a l’alumnat sord poder anar acompanyat a l’Institut Bosc de Montjuïc del seu grup de primària”, un fet que consideren podrà facilitar l’adaptació al centre nou. Fins al curs actual, l’alumnat amb discapacitat auditiva que volia cursar secundària es podia matricular a l’Institut Consell de Cent, però anava acompanyat d’un percentatge molt baix del seu grup de primària, ja que la matriculació d’alumnes des de l’Escola Tres Pins a aquest institut era molt reduïda.

Descontent de les famílies de Tres Pins

Les famílies del centre han rebut amb disgust la notícia que de moment es descarta fer un institut escola, ja que consideren que tal com s’ha plantejat, la solució plantejada no garantirà el model bilingüe a l’ESO. Denuncien també que els models pedagògics dels dos centres són molt diferents i per això ja estan treballant en mobilitzacions.

Donar continuïtat al model bilingüe

Actualment hi ha un total de 278 alumnes amb discapacitat auditiva escolaritzats a Barcelona, segons ha detallat en un comunicat el Consorci. La gran majoria, 248, estan matriculats en centres ordinaris amb presència d’una unitat de Servei de Suport a la Discapacitat Auditiva (SIAL) i tenen un implant auditiu que els permet escoltar.