El Sergi Garcia te 12 anys, és sord profund i estudia sisè a l’Escola Tres Pins (el Poble-sec), l’única de tot Catalunya on infants sords i oïdors aprenen plegats i es comuniquen amb llengua oral i de signes. Un model inclusiu que no té continuïtat a l’educació secundària, ja que no hi ha cap institut a Catalunya que combini la llengua oral i la de signes i això dificulta i molt que el Sergi pugui cursar l’ESO l’any que ve. Una situació que genera neguit i que evidencia les dificultats d’escolarització dels infants sords.

Sense continuïtat educativa a l’ESO

La mare del Sergi, la Raquel Garcia, explica que, ara per ara les úniques opcions són matricular-lo en un centre d’educació especial o en un institut ordinari i “esperar que tingui els suports necessaris” per poder seguir les classes. En aquest últim cas, tem que només podria estar acompanyat d’un intèrpret a l’aula poques hores al dia, fet que li faria molt difícil continuar amb l’aprenentatge. A més a més, lamenta que estaria aïllat i no tindria companys sords amb qui poder-se relacionar.

Convertir Tres Pins en un Institut Escola bilingüe

La solució per la mare del Sergi i l’AFA de l’Escola Tres Pins és evident. Demanen que el centre es converteixi en un Institut Escola, per poder donar continuïtat educativa a l’ESO a aquest alumnat sord, que ja està escolaritzat en un sistema bilingüe inclusiu. “Seria la fòrmula ideal, es continuaria relacionant amb companys sords i oïdors i tindria opcions reals d’aprenentatge”, conclou la Raquel.

Una opció que segons l’AFA del centre és viable. L’escola té espais disponibles que es podrien adaptar perquè els alumnes anessin pujant a l’ESO”, conclou la Silvia Curcó, vocal de l’AFA que relata també els beneficis pels alumnes per continuar al centre “i mantenir el vincle i lligam que tenen”. Per tot plegat han impulsat una campanya que ja ha recollit un miler de firmes per demanar l’institut escola al curs vinent.

Les classes a Tres Pins combinen la llengua oral amb la llengua de signes

Garantir les oportunitats d’aprenentatge dels infants sords

Les entitats que treballen amb els infants sords, com Volem Signar i Escoltar, també defensen els beneficis pedagògics del sistema bilingüe, oral i en llengua de signes. La presidenta de l’entitat, Marian González, assegura que és l’únic que permet un aprenentatge real i profund dels alumnes sords.

Estudiar amb llengua oral i de signes assegura poder aprendre en condicions d’igualtat i accessibilitat plena. I sobretot garanteix la socialització dels infants sords”
Marian González, presidenta de Volem Signar i Escoltar

Aquesta entitat alerta del fracàs escolar i l’abandonament dels alumnes sords que són escolaritzats a centres exclusivament orals. A l’adolescència apareixen problemes d’aprenentatge i dificultats de lecto-escriptura i per comprendre conceptes abstractes.

El dret dels infants sords a escollir el model d’escola

Per tot plegat, des d’aquesta plataforma denuncien que la falta d’instituts duals amb llengua oral i de signes suposa una vulneració dels drets educatius dels infants. I recordem que la Llei de la Llengua de Signes Catalana 17/2010 estableix el dret dels menors sords a escollir si volen ser escolaritzats en una escola oral exclusivament o en un centre bilingüe (també amb llengua de signes). “S’estan vulnerant els drets d’aquests alumnes a tots els nivells educatius, però sobretot a l’ESO, que també és educació obligatòria”, recorda Gonzàlez.