A Catalunya apareixen a l’entorn de 38.000 nous casos de càncer cada any, segons dades del Pla director d’oncologia del Departament de Salut. La incidència de càncer a Catalunya de l’any 2022 constata que els homes són qui més pateixen la malaltia, amb 21.285 casos. S’estima que 1 de cada 2 homes i 1 de cada 3 dones tindrà un càncer en algun moment de la seva vida.

Càncer de pròstata, el més comú entre els homes

El càncer de pròstata és el més comú, amb 4.470 casos, fet que representa el 21 % del total. El segueix el càncer de còlon, recte i anus, amb 3.830 casos, el 17,9 % del total. El càncer de tràquea, bronquis i pulmó és el tercer més comú, amb 3.023 casos, el 14,2 % del total, seguit del càncer de bufeta urinària, amb 1.912 casos, el 8,9 % del total, i del càncer de ronyó i vies urinàries, el cinquè més habitual, amb 757 casos, el 3,6 % del total. Els càncers en altres localitzacions s’enfilen a 7.293 casos, i representen el 34,3 % del total.

El de mama, el més diagnosticat a dones

En el gènere femení, el nombre de casos és de 16.451, amb el càncer de mama com el més comú, amb 4.722 casos, el 28,7 % del total. El segueix el càncer de còlon, recte i anus, amb 2.850 casos, el 17,3 % del total, i del càncer de tràquea, bronquis i pulmó, amb 1.098 casos, el 6,7 % del total. El càncer de cos uterí és el quart amb més incidència en les dones, amb 798 casos, el 4,9 % del total, seguit pel limfoma no hodgkinià, amb 595 casos, el 3,6 % del total. Els càncers en altres localitzacions acumulen 6.388 casos, i representen el 38,8% del total de càncers.

Les dones tenen una millor supervivència

Quant al pronòstic dels pacients diagnosticats de càncer a Catalunya, les estimacions més recents de la supervivència al càncer als cinc anys mostren que les dones tenen una millor supervivència al càncer que els homes, amb un 64 % i 56,2 %, respectivament. Els tumors amb millor supervivència en dones són el càncer de mama (89,7 %) i el de tiroide (89,1 %), mentre que en els homes són el càncer de testicle (97,9 %) i el de pròstata (91,8 %).

Globalment, el tumor més agressiu és el de pàncrees, amb una supervivència inferior al 10 %. En les dones, la supervivència del càncer de bufeta biliar i vies (9,9 %) i el de fetge (13,6 %) presenten una alta letalitat, mentre que en els homes, el càncer d’esòfag (11,3 %) és el segon més letal, seguit pel càncer de pulmó (14 %). En aquest sentit, la supervivència del càncer de pulmó en dones (20 %) és superior a la dels homes. Finalment, la supervivència del càncer colorectal, tumor més freqüent si s’agrupen homes i dones, és aproximadament del 60 %.

Increment de casos per al 2025

El Pla director d’oncologia 2022 – 2026 preveu que el nombre de casos de càncer a Catalunya passarà de 20.611 homes el 2015 a 21.743 casos el 2025, mentre que en les dones el nombre de casos incidents passarà de 15.437 casos el 2015 a 17.268 casos el 2025. Això suposarà un creixement entre períodes del 5,5 % en els homes i de l’11,9 % en les dones.

Més de 10.000 pacients s’han beneficiat de l’oncologia de precisió

Durant l’any 2022, un total de 10.127 pacients amb càncer s’han beneficiat de la determinació genètica per panels dins del Programa d’oncologia de precisió de Catalunya, que forma part de la cartera de serveis del sistema de salut de Catalunya des de l’any 2021. Aquest model pioner a l’Estat espanyol millora l’estudi de diagnòstic i pronòstic de malalties tumorals, i permet determinar les alteracions genètiques que puguin desenvolupar i determinar un tractament específic i individual de la persona que té la malaltia.