(ACN) A Catalunya, l’any passat es van diagnosticar 5.497 casos de càncer de mama, que corresponen al 30 % del total de tumors detectats en dones l’any passat. El càncer de mama afecta majoritàriament les dones, tot i que també el poden patir els homes. El pronòstic de la malaltia ha millorat molt en les últimes dècades i actualment la supervivència de les pacients amb aquest tumor als cinc anys després del diagnòstic se situa en el 89 %.

El Departament de Salut ha publicat aquestes dades amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, el 19 d’octubre. L’objectiu és conscienciar la població de la importància del diagnòstic precoç de la malaltia. El programa de cribratge de càncer de mama detecta una mitjana de 1.300 casos anuals.

El càncer de mama és el tumor més freqüent en les dones a Catalunya, tant en incidència com en mortalitat. Es calcula que l’any passat van morir 1.091 dones, el 18 % del total de les morts per càncer en dones a Catalunya. La taxa de mortalitat és de 27 casos per cada 100.000 dones.

Un 65 % de les dones participen en el cribratge per a la detecció precoç

Salut posa èmfasi en la importància de la detecció precoç, que permet detectar el càncer de mama en una etapa molt inicial, quan encara no produeix molèsties i la possibilitat de curació és més alta. Per això, la conselleria convida les dones d’entre 50 a 69 anys a fer-se una mamografia cada dos anys, d’acord amb les recomanacions de diversos organismes internacionals.

En aquest programa de cribratge, cada any es conviden unes 430.000 dones i, d’aquestes, hi participen un 65 %.