vegetació i bancs al carrer de Girona a la superilla de l'Eixample

La superilla de l’Eixample va agafant forma i, a mesura que avancen les obres, els vianants van guanyant espais d’estada. Si des de fa unes setmanes ja es pot trepitjar el paviment nou de panots i pedra natural que rellevarà tot l’asfalt, ara ja es pot gaudir del verd i del mobiliari nou al carrer de Girona. Aquest divendres s’hi han instal·lat els primers bancs i ha començat la plantació d’arbrat i vegetació, un pas decisiu per a la transformació dels carrers de la superilla en autèntics eixos verds.

En concret, al carrer de Girona, en el tram comprès entre els carrers de Gran Via i Diputació, s’ha començat la plantació de vegetació amb dues zones enjardinades. Entre les primeres espècies que hi han plantat hi ha el “Viburnum tinus”, un arbust força popular que fa unes flors blanques.

vegetació superilla Eixample al carrer de Girona

7.930 m2 d’espècies arbustives i vivaces

El projecte de la superilla de l’Eixample preveu transformar Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell i Girona en eixos verds. En total, hi ha previst plantar-hi 7.930 m2 d’espècies arbustives i vivaces. Els escocells dels arbres són més grans —han passat d’un a quatre metres quadrats— i també els parterres seran més grans.

Bancs individuals i col·lectius

Pel que fa al mobiliari, també són visibles els bancs nous. De moment, se n’han instal·lat d’individuals i de col·lectius. Alguns veïns no han esperat ni a la retirada dels elements protectors per a estrenar-los. Segons les xifres de l’Ajuntament de Barcelona, quan es completi la instal·lació d’aquests elements a tota la superilla de l’Eixample hi podran seure 1.600 persones de forma simultània.

veí a un banc individual de la superilla de l'Eixample
bancs individuals al carrer de Girona a la superilla de l'Eixample

Sis mesos d’obres

Les obres de la superilla de l’Eixample van començar fa uns sis mesos. En aquest temps, s’han fet les canalitzacions d’aigua freàtica, enllumenat, telecomunicacions i altres serveis, i s’ha reordenat el sistema de clavegueram amb embornals nous. També s’ha renovat la xarxa de recollida d’aigües. Ara els treballs avancen en la reurbanització dels carrers, la plantació de vegetació i el mobiliari nou.