Segons Vilà, el procés organitzat pel govern de Xavier Trias no va donar “les garanties suficients de transparència i de tracte igualitari cap a les entitats participants”. La síndica dóna així la raó a la FAVB i recomana a l’Ajuntament complir en tot procés participatiu les Normes reguladores de la participació ciutadana i el Pla director municipal de participació ciutadana.

Maria Assumpció Vilà ha emès la resolució després d’avaluar la documentació municipal i observar diferents dèficits al llarg del procés participatiu, com les dates en què es van dur a terme les reunions amb els agents implicats de la ciutat. “El projecte, ja elaborat, de reforma de la Diagonal es va presentar en el consell consultiu d’Hàbitat Urbà del 18 de juny de 2013, mentre que la gran majoria de les reunions amb les entitats es van fer posteriorment a aquesta data”, ha assenyalat la síndica.

Considera que el projecte de reforma de la Diagonal es va decidir al consistori i que les reunions que es van fer posteriorment van ser “informatives”. Conclou que no es va fer un procés de participació ciutadana, ja que “en cap moment es va informar de les condicions d’inici del procés i el gruix de les reunions es van dur a terme quan ja s’estava elaborant el projecte”.