L'estiu passat va canviar el color del govern municipal a la ciutat i també a Sant Andreu. En aquest districte CiU governa en minoria, amb només cinc regidors, dos menys que el PSC. Raimond Blasi, regidor de Sant Andreu, defineix aquest primer any de mandat com un període de planificació, una feina que la resta de grups municipals i els veïns esperen veure reflectida, aviat, en el programa d'actuació del districte. I una mostra d'aquesta planificació és el pla per revitalitzar i reordenar el polígon industrial del Bon Pastor - Baró de Viver. Des del gener s'hi han habilitat 350 places d'aparcament noves i en un futur es preveu fomentar la creació de llocs de treball i potenciar la innovació empresarial i la internacionalització a la zona. RAIMOND BLASI, regidor de Sant Andreu "Hem posat ordre a la vessant econòmica, no tenim deutes, més ben dit, els que tenim els podem pagar. I en qualsevol cas, anem aparcant obres faraòniques i ens anem ajustant a la realitat." Una altra actuació important ha estat l'inici de la tramitació de la modificació del pla general metropolità del nucli antic de Sant Andreu. El pla preveu desafectar 240 habitatges dels 300 que el pla antic qualificava de vials, zones verdes o equipaments. Una quantitat insuficient per als veïns, que des del gener hi han presentat més de 5.000 al·legacions per intentar salvar, entre d'altres, aquestes cases. MONTSERRAT BENEDÍ, consellera d'ERC+Dcat+Rcat a Sant Andreu "Creiem que aquí hi ha mancat diàleg amb els veïns i veïnes i hi ha mancat acompanyament per a les persones que estan passant una situació complicada perquè veuen perillar la seva llar." Però el que sí que hi ha hagut aquest any han estat inauguracions com la residència per a gent gran del Bon Pastor o el CAP i la biblioteca de la Trinitat Vella. CARMEN SANTANA, consellera del PP a Sant Andreu "Ha tenido la ventaja de que ha inaugurado proyectos que estaban terminados de la época del gobierno anterior." IMMA MORALEDA, consellera del PSC a Sant Andreu "No hem vist començar cap obra nova, no hem vist emprendre cap iniciativa potent, no hem vist cap lideratge pel que fa a alguns temes que per als nostres barris són indispensables. Encara no tenim res decidit sobre què passarà amb la presó de la Trinitat, que tenim Can Fabra aturat." De fet, encara es desconeix quins equipaments estaran recollits al PAD. JANET SANZ, regidora adscrita d'ICV-EUiA a Sant Andreu "No hem vist cap projecte ni dels que estaven previstos que s'havien d'executar aquest any ni cap iniciativa que desenvolupés aquest govern." Els grups municipals de l'oposició també han apuntat que fan falta més mesures socials i d'ocupació sobretot als barris més castigats per la crisi.