L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat un protocol d’acció per saber quines accions s’han de realitzar “davant d’ocupacions sense títol de béns immobles de titularitat municipal“. El document inclou els passos a seguir segons el que marca la normativa quan s’ocupin béns de consistori. Tanmateix, les instruccions no són aplicables en els casos d’ocupació d’habitatges de titularitat municipal, sinó que només s’executarien en espais com ara equipaments o edificis de serveis.

El protocol unifica la normativa amb l’objectiu de facilitar les accions de l’Ajuntament en els casos que hi ha una ocupació d’un espai municipal, que no sigui habitatge. S’estableixen les pautes per dur a terme de manera coordinada i sense dilacions les actuacions necessàries per “preservar el patrimoni municipal i reclamar, en tot cas, els danys i prejudicis que es puguin produir en els béns i la hisenda municipal”.

El protocol marca els passos a seguir en cada cas

Segons el reglament, tant aviat es tingui coneixement d’una possible ocupació d’un bé municipal s’ha de confirmar l’ocupació i identificar les persones que ocupen l’immoble. Seguidament, s’ha de comprovar si l’ocupació comporta una situació de risc, tant per a les persones ocupants, les persones del veïnat o altres persones, i també pel propi immoble. Si es dona el cas es quantificaran els danys al patrimoni i a la hisenda municipal.

L’òrgan gestor pot aleshores fer una mediació amb les persones ocupants, per facilitar la desocupació immediata, amb una possible intervenció de Serveis Socials. Si no s’abandona voluntàriament, s’ha de procedir a l’execució forçosa. I en el cas que s’evidenciïn indicis de delicte s’ha d’aixecar l’atestat corresponent amb la Guàrdia Urbana.