El debat en comissió serà previ, però, al que hi ha d’haver la setmana que ve al plenari. En tot cas, aquest tràmit d’aprovació inicial és necessari i no es pot dilatar en el temps, ja que les ordenances fiscals han d’estar aprovades definitivament abans del 31 de desembre si es volen aplicar els canvis en les taxes i impostos l’any següent. El govern municipal sosté que ha iniciat una primera ronda de contactes amb l’oposició per explicar la proposta, però els grups no preveuen en cap cas donar-hi suport per diversos motius.

En el cas de l’impost de béns immobles (IBI), s’hi incorpora una bonificació del 95 % de la quota en els pisos de lloguer social gestionats per la borsa de lloguer de Barcelona. També es modifica la bonificació per a famílies nombroses, que ara tindrà en compte la renda i no el valor cadastral de l’edifici. Pel que fa a les àrees verda i blava per a no residents, s’hi introdueix un component variable en les tarifes segons les emissions del vehicle, de manera que els més contaminants pagaran més.

Entre els canvis que el govern municipal ha volgut introduir a les ordenances fiscals hi ha la creació d’una taxa per als autocars turístics que s’aparquin a l’entorn de la Font Màgica de Montjuïc en la línia de gravar els visitants d’un sol dia. La tarifa serà de 45 euros per franja d’estacionament. A més, s’incrementen les tarifes de la zona bus per als autocars que aparquen als entorns de la Sagrada Família o el Parc Güell. Tots aquests canvis, però, queden subjectes al debat de la comissió.