Avui s’ha constituït oficialment a Espanya el Partit d’Internet, amb la intenció de presentar-se a les eleccions generals de 2012.

Al seu web, el Partit d’Internet es defineix com una organització cívicopolítica que vol regenerar la democràcia. També expliquen com decidiran la intenció de vot en els diferents debats parlamentaris: es discutiran els temes via Internet i la decisió que en surti serà la que finalment es traslladarà a les cambres.