Aquest edifici del carrer d'en Robador va funcionar fins fa uns anys com a casa de cites. Gairebé cada una de les cinc plantes té la mateixa estructura: una habitació rere una altra, totes equipades amb una pica i un bidet. En el marc del Pla dintres, l'Ajuntament el va comprar aquest any i ara n'assumirà el cost de la rehabilitació amb què es convertirà en un bloc d'habitatges de lloguer social. En total s'hi faran nou pisos. El consistori ha comprat també sis edificis més a Ciutat Vella en mal estat, com ara el del Bar Marsella, per rehabilitar-los i fer-hi pisos de lloguer assequible. I en té tres més a punt de compra. En total, seran 96 habitatges. Comprar les finques i adequar-les costarà a l'Ajuntament 12 milions i mig d'euros. XAVIER TRIAS, alcalde de Barcelona "És important no només construir nous habitatges sinó tenir la capacitat de recuperar habitatges i posar-los al servei per evitar a aquests habitatges una situació degradada." En una altra pota del Pla dintres, el districte ha obligat els propietaris de 119 finques en un estat de conservació deficient a rehabilitar-les. En 14 edificis ja s'hi han fet les obres, en d'altres s'hi està treballant i un gruix important encara està fent tràmits. Només en 13 immobles s'ha posat una multa als propietaris perquè no volien fer les obres, una decisió que els ha sortit doblement cara. MERCÈ HOMS, regidora de Ciutat Vella "En tres mesos el 90% de l'obra, que vol dir: pagar la sanció i pagar l'obra. Vull dir, que no surt a compte." L'Ajuntament ha recaptat per aquestes multes prop d'un milió d'euros, diners que destinarà a la compra i rehabilitació de pisos.

Entre les finques adquirides per l’Ajuntament hi ha l’edifici del bar Marsella, al carrer de Sant Ramon, així com un altre immoble al mateix carrer. També s’ha comprat aquest any un altre edifici al carrer d’en Robador, que va funcionar com a casa de cites fins fa uns anys. En les dues finques del carrer de Sant Ramon ja s’hi estan fent obres. Les altres adquisicions són al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. La compra de les 10 finques i la rehabilitació per fer-ne pisos de lloguer assequible, uns 96 en total, tindrà un cost de 12,5 milions d’euros per al consistori. Tant l’alcalde, Xavier Trias, com la regidora de Ciutat Vella, Mercè Homs, han coincidit a assenyalar que la millora de la convivència en aquesta zona implica “dignificar el parc d’habitatges”.

Des que es va posar en marxa el Pla dintres, el maig de 2012, l’Ajuntament ha forçat la rehabilitació de 119 finques a Ciutat Vella que presentaven deficiències, el que suposa aproximadament un miler de pisos. Les afectacions principals detectades afectaven les canalitzacions, els terrats, les cuines o les instal·lacions. Un total de 14 edificis ja han acabat la rehabilitació, 28 més estan en obres, 10 estan pendents d’una inspecció tècnica i un gruix destacat està fent tràmits. Del total, en 13 edificis s’ha multat els propietaris perquè no han acatat el mandat del consistori. Les sancions poden arribar al 90% del cost de l’obra, que s’afegeix a les despeses de la rehabilitació. Amb aquestes multes, l’Ajuntament ha recaptat un milió d’euros, diners que destinarà a la compra i rehabilitació de pisos.