El lema del partit La Barcelona dels Barris és tota una declaració d’intencions. Amb aquest “Tu també comptes” diuen que lluitaran per tornar la paraula a la ciutadania i els barris de la ciutat i proposen, entre d’altres coses, ordenar el comerç local o millorar la xarxa de transports públics.

Pep Garcia és l’home que encapçala la llista de La Barcelona dels Barris, una formació que neix el març de 2011 i que, per tant, és la primera vegada que es presenta ens uns comicis electorals.

Amb l’objectiu de reordenar el comerç, que consideren un motor pels barris, els membres de LBB aposten per filar prim en la concessió de llicències d’activitat i d’obertura d’establiments que no aporten cap valor ni dignifiquen la zona on es volen situar, especilament el Raval, el Gòtic, Sants o el Poble-Sec, precisen.

La Barcelona dels Barris considera prioritari acabar la Línia 9 en la propera legislatura i portar el metro fins a Montjuïc. A més, volen impulsar un transport públic més accessible, amb millors freqüències i connexions, que funcioni les 24 hores del dia, i es comprometen a no apujar-ne les tarifes més del la meitat de l’increment anual de l’IPC.

En matèria d’habitatge, el partit LBB es mostra contrari a “projectes faraònics”, com la reforma de la Diagonal, i proposa que es destini el sòl públic a fer habitatges protegits. En clau social, es comprometen a construir 4.000 habitatges de lloguer o propietat per a parelles d’entre 25 i 35 anys, i un parc d’habitatges per a persones amb risc de quedar-se al carrer, amb col·laboració d’entitats veïnals i sindicals. Perquè no quedin desateses qüestions d’urgència, proposen deixar la burocràcia en segon terme, crear una Comissió de seguiment entitats-Ajuntament per valorar les prioritats i garantir fonts de finançament a persones grans, amb mobilitat reduïda o que pateixin malalties cròniques.

Defensors de l’escola pública, els membres d’aquest partit volen ampliar-ne els equipaments esportius i reforçar el paper de les Associacions de Mares i Pares.

La Barcelona dels Barris considera que, per garantir la seguretat, calen fins a 250 nous agents de la Guàrdia Urbana
i reforçar la coordinació amb els Mossos d’Esquadra i, si s’escau, amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. També prometen que eliminaran la sanció “recaptatòria” que els ciutadans han de pagar per retirar el vehicle quan se l’enduu la grua.

[Les 25 candidatures de les eleccions municipals de 2011]