El conveni preveu noves intervencions els anys 2012 i 2013 per arreglar alguns elements de l’edifici que estan en mal estat. El cost dels treballs, pressupostat en més d’un milió d’euros, anirà íntegrament a càrrec del consistori. Només en cas de generar-se noves despeses, seria la institució religiosa qui les assumiria.