L’Ajuntament de Barcelona permet que els seus funcionaris puguin acumular els dies d’assumptes personals i d’antiguitat que no hagin consumit i gastar-los just abans de jubilar-se. D’aquesta manera poden deixar de treballar abans de la data de jubilació cobrant el mateix sou. Segons ha avançat el diari ‘Ara’ i ha pogut confirmar betevé, el conveni municipal 2021-2024 permet aquesta possibilitat amb la única limitació de no superar els dos anys. Tampoc no està permès acumular els dies de vacances.

Aquests dies es poden consumir de forma compactada (dos anys abans de la jubilació), o bé parcialment (fins a quatre anys abans). Amb tot, a més, el consistori regala un dia de més per cada jornada d’assumptes personals no consumida.

65 funcionaris estan jubilats cobrant el sou

Actualment hi ha 65 treballadors de l’Ajuntament que s’han acollit a aquesta opció anomenada “cessament progressiu”, i la mitjana de temps cobrant sense treballar és de 4,2 mesos. Segons explica l”Ara’, però, la majoria d’aquests treballadors no tenien dies a la seva borsa perquè el conveni és recent (del 2021), i el consistori els va concedir fins a 72 dies extres en funció de la seva antiguitat.

Amb tot plegat, actualment el funcionari que acumula més temps és un treballador de l’àrea d’Urbanisme que té 263 dies acumulats (vuit mesos) i un sou de 45.401 € anuals. D’aquests dies acumulats, el treballador n’ha aportat 90 i el consistori n’hi ha bonificat 173.

Una mesura que es paga a través dels pressupostos municipals

Un funcionari municipal pot arribar a tenir més de vint i cinc dies anuals entre dies personals i d’antiguitat, que es poden convertir en 50 dies, perquè l’Ajuntament n’hi suma un més per cadascun de no consumit. També es bonifica amb un dia per cada any treballat i per cada quinquenni.

Aquestes prejubilacions es paguen amb diners dels pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona. El consistori justifica la mesura perquè es tracta d’una “gran reivindicació sindical”. A més, també creuen que ajuda a “rejovenir la plantilla” i a “reordenar les càrregues de treball”. També defensen que permet una millor organització i un millor servei al ciutadà, i que és la manera d’apropar la jubilació parcial a l’administració pública, que no està recollida.

Pel tinent d’alcalde de Règim Interior, Albert Batlle, el consistori està “obligat” a complir amb aquest pacte que va ser aprovat fa dos anys pràcticament per unanimitat de tots els grups.