Els fullets enumeren els acords entre socialistes i convergents durant l’últim mandat, com la consulta de la Diagonal, la reforma del Codi Penal, l’ordenança de civisme i el contracte de convivència, entre d’altres.