La resposta conjunta la donaran al plenari de divendres. Els grups que van votar a favor del reglament municipal d'ús de la llengua catalana estan preparant una declaració institucional per validar el contingut del text. L'Ajuntament, que ahir ha va anunciar que recorrerà la resolució, avui ha tret ferro a l'assumpte. JORDI HEREU, alcalde de Barcelona "Té la importància que té, no crec que això posi en qüestió res del que nosaltres estem desenvolupant, que fa anys que fem i que ho fem en funció de les lleis que el Parlament de Catalunya ha aprovat." Els impulsors del reglament, Convergència i Esquerra, han defensat la legalitat del text aprovat pel Ple municipal el febrer passat. XAVIER TRIAS, president del Grup Municipal de CiU "Arriba un moment que ja acabes bastant tip de passar-nos la vida que sembla que haguem de demanar disculpes per parlar català." JORDI PORTABELLA, president del Grup Municipal d'ERC "La política no l'està fent la ciutadania a través del seu vot. L'estan fent els jutjats, l'estan fent els tribunals negant allò que democràticament s'ha aprovat." Pel PP, el partit que va interposar el recurs, ara no és el moment de signar declaracions institucionals. ALBERTO FERNÁNDEZ DIAZ, president del Grup Municipal del PP "Al llarg dels últims 30 anys i sense cap reglament lingüístic, el català ha estat present, garantit i enfortit a l'àmbit municipal. El problema ha sorgit quan s'aprova, fa uns mesos, un reglament lingüístic en què s'exclou el castellà de la vida municipal." Ara els serveis jurídics estudiaran si el consistori acatarà la decisió cautelar del jutge o espereran que la sentència sigui ferma.

El Reglament d’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament va ser aprovat pel Plenari del Consell Municipal el 5 de febrer de 2010 i  reconeix el català com a llengua d’ús preferent al consistori. Tots els grups van donar suport a la normativa, excepte el PP, que hi va presentar un recurs contenciós administratiu. És arran d’aquest recurs que el TSJC n’ha ordenat ara la suspensió cautelar d’alguns articles.