CARLES AGUSTÍ, comissionat de Participació Ciutadana "Tenim actualment 560 òrgans participatius a la ciutat, hi ha hagut una hiperinflació que fa molt difícil la governabilitat. És molt difícil tenir 560 secretaris que segueixin 560 actes i que el govern pugui interioritzar tot això."

El govern municipal ha dit que recull la idea expressada avui al Consell de Ciutat per diverses entitats veïnals i socials, i que la treballarà amb la resta de formacions polítiques per poder dur-la al ple. Al consell d’aquesta tarda s’ha explicat que s’intentarà que tots els òrgans de participació estiguin justificats, que desapareguin aquells que deixin de reunir-se i que les taules o comissions que es creïn per abordar qüestions puntuals es disolguin un cop deixin de ser necessàries.