JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, president d'Unió Democràtica de Catalunya "Per nosaltres Catalunya és una nació. Aquesta nació nosaltres en defensem la seva sobirania. I com a tal defensem que pugui exercitar el dret a l'autodeterminació. Ens el reconeguin o no. I en el marc de l'exercici d'aquest dret a l'autodeterminació és quan nosaltres defensem el marc confederat." JOSEP MARIA VILA D'ABADAL candidat a la presidència d'UDC "Hi ha una esmena aprovada en la ponència que parla d'un Estat català dins d'Europa. Clarament és una esmena d'estat sobirà, d'estat independent, que obre la porta també perquè gent del partit pugui treballar en aquest sentit."

Duran i Lleida ha defensat la sobirania de Catalunya i el dret a l’autodeterminació del país, però ha remarcat que aquest exercici s’ha de en el marc d’un estat confederal. El líder d’Unió ha fet un agraïment especial a la candidatura alternativa de Josep Vila d’Abadal, que ha servit per “posar de relleu la democràcia interna del partit i mostrar les visions i dinàmiques diferents d’Unió”.

Així ho han decidit els més de 1.100 compromissaris en el Congrés d’UDC, celebrat aquest cap de setmana a l’Hotel Melià de Sitges.