rec comtal Vallbona

(ACN/Redacció) L’Ajuntament de Barcelona iniciarà pròximament la construcció d’una ruta turística verda al voltant del rec Comtal, entre els barris de Vallbona i la Trinitat Vella. L’objectiu del consistori és desconcentrar l’oferta turística de la ciutat creant nous atractius que apostin per la sostenibilitat i la renaturalització d’espais. El projecte suposarà la configuració d’un camí per a vianants i bicicletes proper al traçat del rec Comtal i, a banda, d’una exposició que reivindiqui la història de l’aigua i la ciutat i el llegat històric que suposa aquesta infraestructura medieval.

S’hi destinaran 2,9 milions d’euros provinents dels fons Next Generation de la Unió Europea (UE).
Aquests diners seran transferits per part de l’Ajuntament al Consorci del Besòs per a la seva execució. Concretament, 2,54 milions d’euros es destinaran a l’adequació de l’itinerari al costat del rec Comtal, mentre que els 380.000 euros restants seran per fer de la zona un refugi de biodiversitat.

L’Ajuntament de Barcelona elabora un pla per a la recuperació i conservació del rec Comtal
El pla municipal preveu més d’una trentena d’actuacions a diferents punts de la ciutat, entre els quals la Meridiana i la Diagonal

Itinerari amb diversos punts d’interès

L’itinerari seguirà el rec Comtal vorejant la plana de la Ponderosa fins a l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) del Besòs, per continuar després fins a la Casa de l’Aigua de la Trinitat Vella. Des d’aquest punt el camí podria enllaçar amb l’avinguda Meridiana. Aquesta ruta serà apta tant per a vianants com per a bicicletes i suposarà un increment de la vegetació a la zona. A banda, el camí facilitarà l’accés a la ciutat de Barcelona des del Vallès a través dels districtes de Nou Barris i Sant Andreu.

La iniciativa també preveu un punt amb una exposició sobre la història de l’aigua i la ciutat que sigui un compendi històric i social de l’ús que se n’ha anat fent. Aquesta exposició comptarà amb un espai físic i virtual que reivindicarà també la història de les cases de l’aigua dels barris de la Trinitat Vella i la Trinitat Nova.

Recuperar la biodiversitat aquàtica

Per tal de potenciar la biodiversitat present a la zona, el consistori farà la comprovació de l’estat ecològic del canal d’aigua i millorarà i adequarà l’espai mitjançant la restauració ambiental de les riberes, la reintroducció d’espècies aquàtiques autòctones i la reforestació dels espais d’oportunitat que es troben al llarg del rec.

Aquest projecte entronca allò definit en el Pla director del rec Comtal que va ser presentat el mes de gener passat. Aquest pla preveu fins a 33 punts d’intervenció al llarg de tot el traçat d’aquesta séquia medieval per crear espais de qualitat i recuperar el rec com a infraestructura verda i de recorregut urbà.