La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat els preus públics i privats per a l’any vinent, amb la congelació de tarifes com a tònica general dels serveis i equipaments municipals. Els centres cívics, les ludoteques, els casals de barri, de joves i de gent gran mantindran les quotes del 2021.

En el cas dels centres cívics, els tallers adreçats a infants, adolescents i joves, i als espectacles, no s’aplica cap increment perquè incideixen en sectors de població especialment vulnerables. També es mantenen les reduccions del 15 % per a persones a l’atur i persones amb discapacitat. 

Tarifes congelades als gimnasos per a vulnerables

El mateix passa amb les instal·lacions esportives municipals, on les tarifes s’incrementen un 3,1 % (segons IPC) com a criteri general, però es mantenen les tarifes socials per a usuaris individuals amb Targeta Rosa, Serveis Socials, persones a l’atur o tarifes monoparentals, així com els ajuts a usuaris del Campus Olímpia i les bonificacions a usuaris d’activitats esportives extraescolars.

Pel que fa als equipaments gestionats per B:SM, el Zoo, el Parc d’Atraccions del Tibidabo i del Parc Güell, mantenen les tarifes sense cap increment.

El Bicing tampoc no apuja tarifes

El servei públic de bicicletes compartides Bicing manté les tarifes implementades en el desplegament del nou model:

  • Tarifa plana: 50 € l’any i 0,35 € per cada ús de bici elèctrica.
  • Tarifa d’ús: 35 € l’any i 0,35 e per cada ús de bici mecànica i 0,55 € per l’elèctrica.

Pel que fa a la xarxa de punts de recàrrega elèctrica de la ciutat, s’apliquen els mateixos preus de l’any 2021 malgrat l’augment del preu de l’electricitat.

Altres prestacions i serveis públics

El servei d’atenció domiciliària, els àpats en companyia, les residències, els habitatge tutelats o els centres de dia per a la gent gran tampoc no modificaran tarifes. També es mantenen els preus dels serveis especials de neteja o recollida de residus per a la ciutadania. També Cementiris Barcelona manté congelats els preus dels serveis de cremació.