Prop de 25.000 barcelonins han participat en el procés de participació del PAM, que ha de ser el full de ruta del govern. Un procés que tenia com a novetat la possibilitat de marcar les prioritats per a Barcelona. El rànquing, l'encapçala la inversió en l'educació, ha estat la més votada. El govern diu que en pren nota. Per darrere hi ha posar a l'abast del ciutadà les dades de l'Ajuntament. Els barcelonins també marquen com a prioritat principal en l'àmbit econòmic el suport als autònoms, emprenedors i PIME, la xarxa d'equipaments que afavoreixen l'accés a la cultura i, d'hàbitat urbà, el que més valoren els ciutadans són les polítiques mediambientals. El govern diu que allò que els ciutadans els han assenyalat es tindrà en compte, per això el pla d'actuació municipal anirà molt lligat a les inversions del mandat. JOAQUIM FORN, primer tinent d'alcalde "El PAM no és la carta als Reis, no és un programa per incloure-hi totes les coses per buscar equilibris i buscar els vistiplaus de la ciutadania i dels altres partits, sinó que el que nosaltres volem aprovar és un full de ruta, un compromís amb els ciutadans que de ben segur puguem tirar endavant." Pel que fa al procés participatiu, la via més majoritaria han estat les reunions, amb més de 14.000 participants convocats, en canvi, les xarxes socials només n'han sumat uns 1.800. Pel que fa al perfil del participant, més dones que homes i d'una franja d'edat compresa entre els 32 i els 41 anys. I pel que fa als districtes més actius, Sant Martí i l'Eixample.

Del document, se n’extreu que altres prioritats dels ciutadans són els equipaments culturals de proximitat i la política mediambiental.

Les reunions presencials i les xarxes socials han afavorit la participació de tothom en les assemblees. De fet, a Twitter s’hi han recollit 2.423 aportacions fetes per 1.457 usuaris. Tots els participants que hi han deixat les seves dades rebran una resposta en què s’assenyalarà si la seva proposta ha estat acceptada o no i on queda explicitada.

La butlleta participativa, que es podia ompliar a través del web, del Facebook per telèfon o en paper, permetia fer aportacions personals i directes al PAM i omplir també un qüestionari ràpid, amb cinc apartats, en els quals els ciutadans han pogut indicar a l’Ajuntament en quins àmbits ha de prioritzar la despesa o inversió. D’aquest qüestionari, se’n desprèn, de l’àmbit Persones i Família, que el 68,14% dels ciutadans volen més inversió en educació per millorar la qualitat del sistema escolar. El 63,61%, de l’àmbit Enitats i associacions, una xarxa d’equipament de proximitat que afavoreixi l’accés a la cultura. En el tercer àmbit, sobre Agents econòmics, el 64,74% dels ciutadans volen més suport als autònoms i a la petita i mitjana empresa i promoure la emprenedoria. En l’àmbit d’Habitat Urbà, el 61,72% demana impulsar una política mediambiental responsable que garanteixi la qualitat de vida dels ciutadans i un desenvolupament sostenible. En l’últim apartat, sobre Coneixement i tecnologia, el 66,57% vol garantir la transparència de les dades de l’Ajuntament iamb dades a l’abast dels ciutadans i que siguin consultables.