Els indicadors més desfavorables, segons l’últim informe de salut, els tenen a 18 barris, entre els quals Verdum, Can Peguera, el Turó de la Peira, la Trinitat Vella, el Gòtic i el Carmel. En aquests barris, les actuacions se centraran en la solitud de la gent gran, la prevenció del consum de drogues, la salut mental, la prevenció de l’embaràs juvenil i les malalties de transmissió sexual.

El consistori destinarà 300.000 euros a aquests barris i ampliarà en 100.000 euros el programa que ja impulsen la Creu Roja i el Banc Farmacèutic per obtenir medicaments per a persones amb malalties cròniques i famílies amb pocs recursos econòmics. A més, es reservaran 75.000 euros de pressupost per a les organitzacions que treballen per canviar aspectes socials que poden generar una mala salut, com ara la precarietat laboral.